Teatr Academia

Romuald Roman Woźniak


Romuald Roman Woźniak uprawia rzeźbę, scenografię,  instalacje przestrzenne, reżyserię światła. Od kilkunastu lat, główne pole aktywności to spektakle teatru narracji wizualnej i działania performatywne. Zrealizował kilkadziesiąt autorskich spektakli będących sumą jego doświadczeń rzeźbiarskich, performerskich i scenograficznych. W spektaklach tych jest twórcą scenariuszy, reżyserem, scenografem, autorem koncepcji światła i ruchu.

W 1999r. otworzył Teatr Academia na warszawskiej Pradze Północ – placówkę, która zainicjowała kulturalny boom tej dzielnicy. Tu realizuje swoje autorskie spektakle, a także popularyzuje twórców z obszaru teatru tańca i narracji wizualnej.

Jest dydaktykiem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracował na Wydziałach Scenografii i Rzeźby. Prowadzi Pracownię Działań Przestrzennych. Piastował funkcje Prodziekana Wydziału Rzeźby i Kierownika Katedry Działań Przestrzennych.
Wykłada także w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie.

   

Pełne CV -  culture.pl/pl/tworca/roman-wozniak